Шеста група – “Китара +”

Конкурсът за VІ група протича в един тур

Могат да участват всички желаещи солови изпълнители, вокално-инструментални групи и състави, в които участието на китара е задължително, подготвили програма без жанрови ограничения - до 15 мин.