Пета група – “Свободна сцена на солиста”

Конкурсът за V група протича в един тур

В тази група могат да участват всички желаещи китаристи, без възрастови ограничения, подготвили свободна програма  до 15 мин.