Четвърта възрастова група

Конкурсът за ІV възрастова група протича в два тура.
Първи тур

Свободна програма, която включва произведения от различни музикално- исторически епохи - до 17 мин.

Втори тур

Свободна програма, която включва произведения от различни музикално- исторически епохи - до 18 мин.