Трета възрастова група

Конкурсът за ІІІ възрастова група протича в два тура.
Първи тур

Свободна програма, която включва произведения от различни музикално- исторически епохи – до 12 мин.

Втори тур

Свободна програма, която включва произведения от различни музикално- исторически епохи - до 15 мин.