Втора възрастова група

Конкурсът за ІІ възрастова група протича в един тур.
Свободна програма, която включва произведения от различни музикално- исторически епохи – до 10 мин.