Първа възрастова група

Конкурсът за І възрастова група протича в един тур.
Свободна програма до 8 мин.